Dieren; vogels

Duikers futen alken

Eenden ganzen zwanen

Meeuwen sterns jagers

Pelikaanachtigen

Roofvogels

Scharrelaarvogels

Spechten

Steltlopers

Zangvogels

Zwaluwen gierzwaluwen

Andere vogel-orden